Categories
Догађаји

Презентована делатност школе за ученике оштећеног вида „Вељко Рамадановић“ из Земуна

Стручни тим школе за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић“ из Земуна је у координацији са Окружном организацијом слепих Лесковац у уторак, 20. септембра презентовао своје образовне профиле за занимања у оквиру средњошколског образовања, све видове оспособљавања за самосталан живот и индивидуалну подршку, као и све ресурсе којима располажу а доступни су деци и ученицима оштећеног вида са читаве територије Србије.

Ова школа са традицијом дугом 105 година васпитава и образује ученике оштећеног вида, а последњих година уклапајући се у савремене друштвене трендове постаје и ресурс школа за подршку инклузивном образовању.

Презентација је извршена пред пажљиво одабраним аудиторијумом из ресора здравствене исоцијалне заштите, образовања, општинских управа из Лесковца, Власотинца, Лебана и Бојника са циљем њиховог информисања о видовима подршке коју школа пружа, успостављања и унапређења сарадње са њом како би се превазишли недостаци инклузивног образовања настали услед дефицита стручног кадра за рад са децом оштећеног вида, прилагођених наставних средстава, али и предрасуда и неедукованости наставног кадра за рад са овом
категоријом ученика.