Права и бенефиције

Слепа лица имају:

 • Право на новчану накнаду за помоћ и негу другог лица по основу Закона о ПИО заштити (као осигураници) или  Закона о социјалној заштити (незапослени, деца, ученици, студенти)
 • Право на увећан додатак за помоћ и негу другог лица по Закону о социјалној заштити за слепа лица са 100% телесног оштећења
 • Право на тифлотехничка помагала преко ПИО фонда и Фонда за здравствено осигурање: Брајеву писаћу машину, Дејзи ЦД-плејере, бели штап, тамне наочаре, Брајев часовник, говорни софтвер за рад на рачунару;
 • Право на повлашћену вожњу у унутрашњем путничком саобраћају: слепа лица остварују право на 6 повратних путовања у унутрашњем путничком саобраћају у току једне календарске године, тако да плаћају 25% од вредности карте, док је пратилац ослобођен плаћања. Књижице за повлашћену вожњу издаје Савез слепих Србије, а годишње оверавање се врши у организацији.

Уз решење о признатом праву на новчану надокнаду за помоћ и негу другог лица и решењу о телесном оштећењу слепа лица могу да остваре следеће бенфиције: 

 • попуст на услуге фиксне телефоније – 50% претплате и 300 бесплатних импулса месечно
 • попуст у мрежема мобилне телефоније 
 • бесплатну путарину
 • бесплатан паркинг на посебним паркиралиштима уз одговарајућу налепницу паркинг сервиса
 • ослобођење од  плаћања пореза код регистрације моторних возила
 • бесплатну поштарину при слању пошиљки за слепе (Брајевих књига, писама и часописа, звучних књига)
 • ослобађање од телевизијске претплате
 • ослобађање од плаћања здравствене партиципације
 • право на трошкове пратиоца приликом коришћења бањског лечења и рехабилитације по прописима здравствене заштите