Categories
Активности Пројекти

Почетак реализације пројекта “Обука у самосталном кретању и оријентацији“

Окружна организација слепих Лесковац је 18. јула 2022. године захваљујући финансијској подршци Града Лесковца почела реализацију пројекта “Обука у самосталном кретању и оријентацији“.

Програмом обуке је планиран обухват 5 касније ослепелих лица и 5 видећих пратилаца, а реализоваће је Светлана Вучковић, дипл. тифлолог и професор самост.кретања и орјентације у школи за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић“ у Земуну у периоду јула и августа.

Овај пројекат има за циљ допринос осамостаљивању особа оштећеног вида, унапређењу квалитета живота и социјалној интеграцији, јер је немогућност самосталног кретања један од највећих проблема и озбиљна баријера за задовољавање њихових личних и социјалних потреба.