Основни подаци

Пун назив организацијеОкружна организација слепих Лесковац
Скраћени назив организацијеСавез слепих Лесковац
АдресаМасариков трг 31, 16000Лесковац
Датум оснивања7. јануар 1949. године
Матични број07214197
ПИБ100409472
Телефон016/212-102
е-mailsekretar@savezslepihle.org.rs
веб сајтwww.savezslepihle.org.rs
Заступник организацијеМиливоје Ђокић, Председник
Контакт особаМирослава Вукојевић, секретар
Број рачуна285-2575090000019-31
Име банкеСбер банка

Радно време стручне службе је сваког радног дана, понедељак-петак од 7:00 -15:00 часова.