Органи

Чланови органа ООСЛ – а за мандатни период 2020-2024. године

Поступак избора: Зборови чланства подружница са територија свих општина које организација обухвата на сваке 4 године бирају своје представнике за Скупштину Окружне организације слепих Лесковац. Скупштина броји 15 чланова и највиши је орган организације. Из својих редова бира Управни одбор, председника и подпредседника организације. Скупштина бира и чланове Надзорног одбора, Статутарне комисије и осталих радних тела.  Управни одбор врши избор повереника, својих радних тела и секретара организације.

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ ООСЛ-а

 • Ален Хусић
 • Весна Манасијевић
 • Жаклина Ранђеловић
 • Горица Стефановић
 • Милош Јовановић
 • Сузана Младеновић
 • Милијана Реџић
 • Александар Цветановић
 • Татјана Петковић
 • Данијела Стефановић
 • Зоран Димитријевић
 • Милан Ђикић
 • Симка Голубовић
 • Братислав Радосављевић
 • Ивица Стевановић

ПРЕДСЕДНИК ООСЛ-а

 • Ален Хусић

ПОДПРЕДСЕДНИЦА ООСЛ-а

 • Весна Манасијевић

УПРАВНИ ОДБОР

 • Александар Цветановић
 • Весна Манасијевић
 • Ален Хусић
 • Симка Голубовић
 • Ивица Стевановић

НАДЗОРНИ ОДБОР

 • Марина Ђорђевић, Председник
 • Шефика Цветковић, члан
 • Драган Илић, члан
 • Зоран Арсић, члан

КОМИСИЈА ЗА СТАТУТАРНА ПИТАЊА

 • Милијана Реџић, Председник
 • Драган Илић, члан
 • Симка Голубовић, члан