O Nama

      Okružna organizacija slepih u Leskovcu je dobrovoljna, nestranačka, društveno humanitarna organizacija koja okuplja slepa i  teže slabovida lica sa teritorije Jablaničkog okruga (opštine Lebane, Bojnik, Vlasotince, Medveđa i Crna Trava, Leskovac). Organizacija je integrisana u Savez slepih Srbije. Osnovana je 1949. godine sa ciljem da pruži sveukupnu zaštitu osobama oštećenog vida i ublaži posledice slepoće i slabovidosti. organizacija danas broji 353 redovnih članova. Struktura članova je raznovrsna, a najviše je penzionera (oko 60%). Osnovno je pravo svakog člana da učestvuje u radu Organizacije prema svojim mogućnostima i afinitetima koji se mogu izraziti već prilikom prijema; da se odaziva na zborove članstva gde može birati i biti biran.

Osnovna delatnost:

  • upućuje lica oštećenog vida na lekarske preglede radi utvrđivanja stepena oštećenja vida i učlanjuje ih u Savez slepih;
  • pomaže u ostvarivanju prava, povlastica i beneficija ustanovljenih zakonima i drugim propisima, u očuvanju istih i uspostavljanju novih;
  • anagažuje se oko blagovremenog upućivanja dece, omladine i odraslih na školovanje, radi osposobljavanja i rehabilitacije;
  • pomaže u zapošljavanju, adaptaciji na radno mesto i prati uslove rada;
  • vrši nabavku i snabdevanje tiflotehničkim sredstvima i pomagalima;
  • organizuje psiho-socijalni rad i rad na terenu, naročito za kasnije oslepele i roditelje slepe dece;
  • organizuje radio-okupacione, likovne, kulinarske radionice, obuku za rad na računaru uz pomoć govornog programa, opismenjavanje na Brajevom pismu;
  • angažuje se na razvoju službi za podršku slepim licima;
  • podstiče stvaralačke potencijale slepih i njihovu društvenu afirmaciju i uključuje članstvo u kulturne, umetničke, sportsko-rekreativne, šahovskei druge društveno-zabavne aktivnosti koje organizuje.

     Planove i programe rada donosi Skupština, najviši organ organizacije koju sačinjavanju predstavnici opština; sprovodi ih Upravni odbor kao kolektivno-izvršni organ koji broji 5 članova, iz čijih redova se biraju i predsednik i podpredsednik.

      Osnovni izvori finansiranja su: donacije, lokalna samouprava, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 

Sedište Okružne organizacije slepih Leskovac je u

Leskovcu, Masarikov trg bb, telefon-faks: 212-102,

e-mail:savez@ptt.rs

[ready_google_map id=’1′]