Линкови

Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања Републике Србије
www.minrzs.gov.rs

Заштитник грађана Републике Србије
www.ombudsman.rs

Повереник за заштиту равноправности Р.Србије
http://ravnopravnost.gov.rs/

Канцеларија за људска и мањинска права Владе Србије
https://ljudskaprava.gov.rs/sh

Републички фонд ПИО фонд
www.pio.rs

Републички фонд за здравствено осигурање
http://www.rfzo.rs/

Савез слепих Србије
www.savezslepih.org.rs

Национални спортски савез слепих и слабовидих www.nssss.co.rs

Национална организација особа са инвалидитетом 
www.noois.rs

Школа за ученике оштећеног вида “Вељко Рамадановић“
www.skolaveljkoramadanovic.edu.rs

Основна школа за заштиту вида “Драган Ковачевић“ Београд
osdragankovacevic.edu.rs

Удружење корисника асистивних технологија
www.ukat.org.rs

Град Лесковац- Одељење за друштвене делатности и локални развој 
https://www.gradleskovac.org

Центар за социјални рад Лесковац
www.csr-leskovac.rs

Национална служба за запошљавање филијала Лесковац
www.nsz.gov.rs