Корисна документа

Закон о раду

Закон о уџбеницима

Закон о забрани дискриминације

Закон о спречавању дискриминације

Закон о професионалној рехабилитацији

Закон о пензијском и инвалидском осигурању

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о социјалној заштити

Закон о повластицама у унутрашњем путничком саобраћају инвалидних лица

Закон о кретању уз помоћ пса водича

Водич кроз права

Правилник о универзалном сервису

Правилник о стандардима приступачности

Правилник о спровођењу професионалне рехабилитације

Правилник о процени радне способности

Правилник о начину остваривања права на специјална помагала

Правилник о медицинско-техничким помагалима

Правилник о кретању уз помоћ пса водича

Правилник о издавању нискотиражних уџбеника

Правилник о додатној подршци ученику

Правилник – индивидуални образовни план

Одлука о социјалној заштити грађана на територији Града Лесковца