Циљеви и задаци

Циљеви и задаци организације су да: 

  • ради на откривању слепих и слабовидих лица на територији Јабланичког округа и њиховом учлањивању и организовању;
  • помаже у остваривању права, повластица и бенефиција установљених законима и другим прописима, у очувању истих и успостављању нових;
  • упућује децу, омладину и одрасле на школовање, радно оспособљавање и рехабилитацију;
  • помаже у запошљавању слепих и слабовидих,  адаптацији на радно место и прати њихове услове рада;
  • посредује у поступку оставарења права на тифлотехничка помагала и непосредно врши набавку и снабдевање чланова;
  • организује психо-социјални рад и подршку за слепе и слабовиде и њихове породице;
  • организује рехабилитацијске активности -описмањавање на Брајевом писму, оспособљавање у свакодневним вештинама, радно-окупационе и ликовне радионице, обуку за рад на рачунару;
  • ангажује се на развоју служби за подршку слепим лицима;
  • подстиче стваралачке потенцијале слепих и слабовидих и њихову друштвену афирмацију и укључује их у културне, уметничке, спортско-рекреативне, шаховске и  разне друштвено-забавне активности