Categories
Активности Пројекти

ЈАВНИ РАД 2021.

У периоду од 15. јуна до 14. октобра 2021. године Окружна организација слепих Лесковац је по основу конкурса Националне службе за запошљавање била извођач јавног рада “Одшкринут прозор у свет рада“ у оквиру кога су била ангажована 3 лица са инвалидитетом – једно слабовидо и два слепа лица, телефониста, плетач и ткач.


У оквиру јавног рада израђено је преко 130 украсних и употребних уникатних рукотворина( торбица, подметача, привезака, шареница, играчака). Део ових радова је био презентован на продајној изложби у оквиру градске манифестација Роштиљијада у периоду од 25-27. августа, а већина одабраних радова је у складу да уговорном обавезом према НСЗ нас као извођача јавног рада и споразумом са управом Установе за одрасла и старија лица Лесковац била јавно подељена 5. октобра корисницима ове установе (20 корисника).Ова акција је била пропраћена од стране локалних медија, тако да је и локална и шира јавност била информисана о овом догађају.( https://jugpress.com/okruzna-organizacija-slepih-i-slabovidih-poklon-za-starije-osobe/

Спровођењем јавног рада “Одшкринут прозор у свет рада“ значајно се допринело остварењу планираних циљева:

  • промоција права на рад и афирмацију могућности и умећа особа оштећеног вида;
  • стимулисање преосталих способности корисника и развој креативности;
  • превладавање социјалне изолације кроз проширивање мреже социјалних контаката и повезивање са инстутуцијама и организацијама у локалној заједници;
  • допринос смањењу незапослености, сиромаштва и социјалне маргинализације особа са инвалидитетом, конкретно слепих и слабивидих.