Categories
Некатегоризовано

Psihološka radionica

Окружна организација слепих Лесковац почев од маја 2014. године спроводи пројекат “Први корак до рехабилитације-психосоцијална помоћ и подршка касније ослепелим особама “.
Предвиђено време трајања пројекта је 7 месеци, а укупна вредност 378.231,83 динара, од које Министарство рада, запошљавања, борачких и социјалних питања учествује у финансирању пројекта са близу 82% износом од 309.531,83 динара.

Пројекат је усмерен на организовано и систематско пружање психосоцијалне помоћи и подршке особама којих је губитак или оштећење вида наступило после 18. године живота. Новонастала кризна ситуација за слепо или слабовидо лице и породицу покушаће да се превлада или ублажи кроз спровођење програма психосоцијалне помоћи у њиховом непосредном животном окружењу.

Циљ је оптимално прихватање губитка и прилагођавање на нове услове живота, отварање личности према рехабилитацији и социјалној интеграцији.

Активности: – психолошке радионице (групни рад) једном недељно
– индивидуално псих. саветовање доступно недељно
– групе самоподршке два пута месечно
– клуб за касније ослепеле особе једном месечно