Органи

ЧЛАНОВИ ОРГАНА ООСЛ-а за  мандат 2016-2020. године

Поступак избора: Зборови чланства подружница са територија свих општина које организација обухвата на сваке 4 године бирају своје представнике за Скупштину Окружне организације слепих Лесковац. Скупштина броји 15 чланова и највиши је орган организације. Из својих редова бира Управни одбор, председника и подпредседника организације. Скупштина бира и чланове Надзорног одбора, Статутарне комисије и осталих радних тела.  Управни одбор врши избор повереника, својих радних тела и секретара организације.

ЧЛАНОВИ СКУПШТИНЕ ООСЛ-а

 • Миливоје Ђокић
 • Марина Ђорђевић
 • Зоран Димитријевић
 • Жаклина Ранђеловић
 • Весна Манасијевић
 • Милијана Реџић
 • Симка Голубовић
 • Ивица Стевановић
 • Јовановић Милентије 
 • Јовић Драги
 • Игор Антанасијевић
 • Милош Јовановић
 • Татјана Петковић
 • Стефановић Горица
 • Драган Илић

ЧЛАНОВИ УПРАВНОГ ОДБОРА ООСЛ-А

 • Миливоје Ђокић
 • Марина Ђорђевић
 • Зоран Димитријевић
 • Жаклина Ранђеловић
 • Весна Манасијевић

ПРЕДСЕДНИК ООСЛ-а

 • Миливоје Ђокић

ПОДПРЕДСЕДНИЦА ООСЛ-а

 • Марина Ђорђевић

Секретар организације

 • Мирослава Вукојевић од 2002. године

ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ООСЛ-а

 • Ален Хусић, Председник
 • Слађана Ђелић
 • Шефика Цветковић

Повереник за информисање ООСЛ-а:

 • Ален Хусић

Повереник за женска питања ООСЛ-а:

 • Ранђеловић Жаклина

Повереник за спорт ООСЛ-а:

 • Марина Ђорђевић

Повереник за шахООСЛ-а:

 • Димитријевић Зоран