Контакт

Окружна организација слепих Лесковац

Масариков трг бр. 31, 16000 Лесковац
Tелефон: 016/212-102
Радно време: понедељак-петак од 7,00-15,00 часова
e-mail: sekretar@savezslepihle.org.rs