Categories
Активности Пројекти

Руке које виде

Пројекат је обухватио пружање допунске подршке за самосталан живот слепим и слабовидим особама комбинацијом едукативних, стимулативних, радно-окупационих и инклузивних активности са активностима психо-социјалне подршке.

Реализован је од 1. јуна до 30.новембра 2015. године уз финансијску подршку Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Општи циљ пројекта је побољшање квалитета живота слепих и слабовидих лица кроз јачање личних потенцијала и социјалну интеграцију.