Categories
Активности Пројекти

Први корак до рехабилитације- психосоцијална помоћ и подршка касније ослепелим особама

Пројекат је реализован 2014. године, у временском трајању од 7 месеци, а био је усмерен на систематско пружање психосоцијалне помоћи и подршке касније ослепелим особама и њиховим породицама. Циљ пројекта је било оптимално прихватања губитка и прилагођавање на нове услове живота, отварање личности према рехабилитацији и социјалној интеграцији.

Кроз стручно вођен програм индивидуалног и групног психолошког рада методама саветовања и радионичарског рада прошло је 16 корисника.

Пројекат је финансиран од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.